…podívejte se s námi do minulosti

Historie


Automuzeum Praga bylo založeno v roce 1957. Hlavním cílem založení muzea bylo zmapování historie naší největší automobilky a vlastně tím i historie českého automobilového průmyslu, který ve své době patřil k evropské špičce.

Automuzeum Praga je uváděno ve všech seznamech světových muzeí a je hodnoceno kulturní komisí UNESCO jako třetí největší značková sbírka na světě, která svým rozsahem překračuje rámec České republiky a je obrazem naší slavné historie, kterou se tímto podařilo uchovat pro další generace a kterou se právem můžeme pyšnit.

V roce 2000 bylo automuzeum Praga v rámci projektu Praha – Evropské město kultury otevřeno pro veřejnost.


Předem mně dovolte, abych se představil. Před více než čtyřiceti léty jsem začal se zájmem sbírat historické automobily z české produkce a nejprve pokusem soustředit řadu exemplářů zastupující alespoň jedním kusem všechny české výrobce. Časem jsem poznal, že jsem si stanovil úkol příliš široký a soustředil se pouze na značku Praga z Prahy. Ač značně menší než dnes, byla sbírka vyhlášena za museální již v roce 1957.

Stávající rozměr sbírky dnes představuje více než sedmdesát kusů automobilů - či dopravních prostředků představující produkci automobilů Praga z let 1908-1989 ve všech druzích provozní upotřebitelnosti: automobily osobní, nákladní, speciální, motocykly, autobusy, traktory, pluhy, silniční stroje. Sbírku doplňují dokumenty a psané materiály v počtu 249.086 kusů, technickou dokumentaci sestávající z výrobních výkresů, katalogů náhradních dílů, kusovníků, návodů k obsluze, prospektů, schvalovacích protokolů, technických policejních a vojenských předpisů s tímto souvisejících, odborné a populární časopisy. Dále pak značné množství dokumentů filmových, fotografických, gramofonové desky, tendenční poštovní známky, autoklubové odznaky vozové i klopové, účastenské plakety, ceny, dosažené sportovní výsledky, reklamní materiály, stojany pohonných hmot, kolekce státních poznávacích značek, silniční značky a řada jednotlivých exponátů souvisejících s existencí dopravy. Materiály jsou některé i zahraniční výroby, písemné dokumenty jsou pak v řadě cizích jazyků. Pro svůj specifický obsah a gradaci rozměru je sbírka již po řadu let presentována mezi první muzea ve světě, v řadě informací a programech československého, českého a zahraničního rozhlasu, tisku, televize, filmech a před řadou let byla sbírka - muzeum zařazena a je stále presentována v informačních materiálech o automuzeích ve světě. Sbírkové předměty jsou trvale využívány pro udržení jejich živosti k fotografování pro různé účely, filmovými, televizními, reklamními a výstavnickými organizacemi. Museální předměty se rovněž používají pro vlastní dílčí výstavy a řadu společenských akcí v naší republice i v cizině.

V roce 1998 jsem vydal knižní formou historii automobilky Praga k jejímu devadesátiletému výročí. Nyní vydávám videokazetu o historii Automusea Praga. Sběratelské štěstí mělo však v průběhu let řadu problémů, z toho pak z hlediska muzejního ten největší, stálý nedostatek dostatečných výstavních ploch, celkově pak ploch obecně vůbec. Takže od roku 1957 se následkem rozšiřování kolekce stěhovala postupně již sedmkrát a to vždy se značnými problémy, leč cílem bylo dosáhnout maximální zpřístupnění veřejnosti. Poslední osmé stěhování má umožnit především důstojné a přehledné uložení s možností nejen přístupu široké veřejnosti, ale i zabezpečení dokonalých informativních podmínek, včetně podmínek pro individuelní studium, přednášky a doplňkové výstavy. Projektovaná koncepce bude všechny společenské hodnoty shromážděných exponátů ve svém závěru zabezpečovat.
Poslední objekt, původně zemědělská usedlost, naplňuje podmínky pro uchování všech historických předmětů.
E.O.Příhoda